Cách để Nhận biết các dấu hiệu tự kỷ ở trẻ em

Cách để Nhận biết các dấu hiệu tự kỷ ở trẻ em

Cách để Nhận biết các dấu hiệu tự kỷ ở trẻ em

Tự kỷ là một khuyết tật phổ rộng, có nghĩa là trẻ tự kỷ có nhiều cách biểu hiện hoặc cho thấy các dấu hiệu của chứng tự kỷ qua nhiều kiểu hành vi khác nhau. Trẻ tự kỷ có sự phát triển rối loạn của não, thường biểu hiện qua sự khó khăn hoặc khác biệt về năng lực trí tuệ, tương tác xã hội, giao tiếp bằng lời và không lời, có hành vi tự kích thích.[1] Mặc dù mỗi trẻ tự kỷ là một trường hợp cá biệt, nhưng điều cần thiết là nhận biết các dấu hiệu và triệu chứng càng sớm càng tốt để có thể can thiệp sớm, giúp bạn và con của bạn sống một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể.

Tag liên quan đến Cách để Nhận biết các dấu hiệu tự kỷ ở trẻ em

trẻ tự kỷ có phải khuyết tật không,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại tretuky.edu.vn

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*