Nghiên cứu

Một trường hợp áp dụng mô hình trị liệu tại trường

MỘT TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG MÔ HÌNH TRỊ LIỆU TẠI TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT VÀ HOẠT ĐỘNG TRỊ LIỆU TẠI GIA ĐÌNH   TS. Ngô Xuân Điệp – Trưởng Bộ môn Tâm lý, ĐHKHXH&NV Tp. HCM – Cố vấn chuyên môn Trường Chuyên biệt Bim Bim. 1. LÝ DO CHỌN PHƯƠNG