Dạy trẻ tự kỷ hiệu quả ( Trung tâm tư vấn và phát triển tâm lý Việt )

Dạy trẻ tự kỷ hiệu quả ( Trung tâm tư vấn và phát triển tâm lý Việt  )

Dạy trẻ tự kỷ hiệu quả ( Trung tâm tư vấn và phát triển tâm lý Việt )

Chuyên can thiệp, trị liệu:
+ Trẻ chậm nói, nói ngọng, rối loạn ngôn ngữ.
+ Trẻ tự kỷ, tăng động giám chú ý.
+ Trẻ khó khăn học tập, chậm phát triển…..
Test và tư vấn miễn phí.
Giảm học phí lên dến 50% cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tag liên quan đến Dạy trẻ tự kỷ hiệu quả ( Trung tâm tư vấn và phát triển tâm lý Việt )

trẻ tự kỷ chậm nói,trẻ tự kỷ,dạy trẻ tự kỷ,trẻ chậm phát triển,rối loạn ngôn ngữ

Xem thêm các video khác tại tretuky.edu.vn

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*