Nối vòng tay nhân ái vì người khuyết tật, trẻ mồ côi Quảng Ninh 2021 | QTV

Nối vòng tay nhân ái vì người khuyết tật, trẻ mồ côi Quảng Ninh 2021 | QTV

Nối vòng tay nhân ái vì người khuyết tật, trẻ mồ côi Quảng Ninh 2021 | QTV

Năm 2020, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng khó khăn chung do đại dịch Covid-19, song các cấp Hội và địa phương trong tỉnh đã vận động hơn 100 đơn vị và cá nhân ủng hộ bằng tiền, ngày công, hiện vật trị giá 12 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này đã hỗ trợ giúp đỡ cho 1.400 người khuyết tật, trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh về nhà ở, phương tiện, trang bị đồ dùng cá nhân phục vụ cuộc sống; đỡ đầu trẻ mồ côi…

Tag liên quan đến Nối vòng tay nhân ái vì người khuyết tật, trẻ mồ côi Quảng Ninh 2021 | QTV

trẻ tự kỷ có phải khuyết tật không,hạ long,quảng ninh,thời sự

Xem thêm các video khác tại tretuky.edu.vn

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*