Ôn tập văn hóa ,đạo đức nghề nghiệp của lái xe trong 450 câu hỏi thi sát hạch bằng lái xe b2

Ôn tập văn hóa ,đạo đức nghề nghiệp của lái xe trong 450 câu hỏi thi sát hạch bằng lái xe b2

Ôn tập văn hóa ,đạo đức nghề nghiệp của lái xe trong 450 câu hỏi thi sát hạch bằng lái xe b2

450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ:Từ câu 236-255 ôn tập cấu tạo và sữa chữa xe ô tô
– Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ: 145 câu, từ câu hỏi 1 đến câu hỏi 145.
– Nghiệp vụ vận tải: 30 câu, từ câu hỏi 146 đến câu hỏi 175.
– Văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe: 25 câu, từ câu hỏi 176 đến câu hỏi 200.
– Kỹ thuật lái xe ô tô: 35 câu, từ câu hỏi 201 đến câu hỏi 235.
– Cấu tạo và sửa chữa xe ô tô: 20 câu, từ câu hỏi 236 đến câu hỏi 255.
– Hệ thống biển báo hiệu đường bộ: 100 câu, từ câu hỏi 256 đến câu hỏi 355.
– Giải các thế sa hình: 95 câu, từ câu hỏi 356 đến câu hỏi 450.

+Sử dụng bộ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng B2, C, D, E và các hạng F.
+Sử dụng 420 câu hỏi (450 câu hỏi) dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng B1 (không bao gồm 30 câu về nghiệp vụ vận tải).
+Sử dụng 390 câu hỏi (450 câu hỏi) dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A3, A4 (không bao gồm 35 câu về kỹ thuật lái xe ô tô và 20 câu về cấu tạo và sửa chữa ô tô và 5 câu: 119, 120, 147, 152, 166).

Liên quan  [Thành Nhân] Phát hiện sớm TRẺ TỰ KỈ

Tag liên quan đến Ôn tập văn hóa ,đạo đức nghề nghiệp của lái xe trong 450 câu hỏi thi sát hạch bằng lái xe b2

trẻ tự kỷ có phải khuyết tật không,450 CÂU HỎI GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ,LÝ THUYẾT SÁT HẠCH LÁI XE ĐƯỜNG BỘ,ÔN TẬP BIỂN BÁO,GIAO THÔNG,450 CÂU HỎI,THI BẰNG B2,CÁC LOẠI BIỂN BÁO GIAO THÔNG,THỰC HÀNH Ô TÔ,BỘ GIAO THÔNG,TỰ HỌC LÝ THUYẾT LÁI XE Ô TÔ ĐƯỜNG BỘ,MỘT SỐ BIỂN BÁO GIAO THÔNG,LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ,CÂU HỎI LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ,ÔN TẬP NGHIỆP VỤ VẬN TẢI TỪ CÂU 146 ĐẾN CÂU 175,NGHIỆP VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ,ôn tập văn hóa đạo đức nghề nghiệp lái xe,450 Câu Hỏi Lý Thuyết,on thi giấy phép lái xe b2

Xem thêm các video khác tại tretuky.edu.vn

23 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*