Trẻ tự kỷ cần được yêu thương, chăm sóc và chấp nhận

Trẻ tự kỷ cần được yêu thương, chăm sóc và chấp nhận

Trẻ tự kỷ cần được yêu thương, chăm sóc và chấp nhận

Trẻ tự kỷ, bạn đã hiểu?
Hướng đến ngày 2/4 – NGÀY NHẬN THỨC VỀ TỰ KỶ
Hãy chia sẻ thông điệp này vì một cộng đồng thân thiện với người tự kỷ.

Tag liên quan đến Trẻ tự kỷ cần được yêu thương, chăm sóc và chấp nhận

trẻ tự kỷ cần gì,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại tretuky.edu.vn

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*