Vấn đáp: Bệnh tự kỷ, trách nhiệm của người thân và lý tưởng sống cho giới trẻ – TT. Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Bệnh tự kỷ, trách nhiệm của người thân và lý tưởng sống cho giới trẻ - TT. Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Bệnh tự kỷ, trách nhiệm của người thân và lý tưởng sống cho giới trẻ – TT. Thích Nhật Từ

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Tag liên quan đến Vấn đáp: Bệnh tự kỷ, trách nhiệm của người thân và lý tưởng sống cho giới trẻ – TT. Thích Nhật Từ

trẻ tự kỷ ở việt nam,Thích Nhật Từ,Chùa Giác Ngộ

Xem thêm các video khác tại tretuky.edu.vn

5 Comments

  1. Con của con bị tự kỷ, con thật sự rất đau lòng. Ko biết làm sao để bé hết, bé ko hoà nhập được với xã hội. Nghiệp con gieo nhưng con con lãnh. Người đau khổ là con, người bệnh lại là con trai con. Thật sự rất khổ tâm.

  2. khi đức phật thích ca còn tại thế . đức phật có thể biết tất cả mọi việc trên thế gian nhưng chỉ khi có các phật tử đặt câu hỏi thì đức phật mới trả lời mà thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*